Privacyverklaring Voetbalvereniging IASON

Voetbalvereniging IASON (hierna: VV IASON) is gevestigd Sint Gerlach 6, 3601 JC, Valkenburg, Kvk 40203976.

VV IASON informeert u bij deze welke persoonsgegevens VV IASON verzamelt met de website vviason.nl en via andere kanalen en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook het cookiebeleid van de website komt aan de orde.
De website is gebouwd op het platform WordPress. Het privacybeleid van WordPress is te vinden wordpress.org/about/privacy/.

U kunt de website van VV IASON bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te delen. De cookies van de website van VV IASON worden niet gebruikt om u te identificeren.

Vviason.nl wordt gehost door Domeinbalie.nl en de servers staan in Nederland. Het privacybeleid van Domeinbale.nl vind u hier.

Privacy
VV IASON respecteert de privacy van alle bezoekers van de website vviason.nl en van haar (potentiële) relaties.

De wesbite vviason.nl verzamelt persoonlijke gegevens van die bezoekers die informatie zoeken over het lidmaatschap van de voetbalvereniging door de bezoeker uit te nodigen een email te sturen.

De website vviason.nl verzamelt persoonlijke gegevens van die bezoekers die zich willen aanmelden voor het jaarlijkse Miniveldvoetbaltoernooi van VV IASON door de bezoekers een Word-document te laten downloaden, invullen en opsturen naar miniveldvoetbal.vviason@gmail.com. In dit formulier wordt gevraagd om:

  • naam (voornaam, achternaam);
  • emailadres;
  • woonadres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats);
  • telefoonnummer;
  • teamnaam;
  • categorie voetbalteam;
  • data waarop gespeeld wordt.

De communicatie over het toernooi geschiedt via het Gmail-account. Hierin worden de persoonlijke gegevens (contactgegevens) van de teamleiders vastgelegd. De persoonlijke gegevens worden door VV IASON alleen gebruikt om de teamleiders te informeren over de voortgang van de inschrijvingen en details over het toernooi. De privacyverklaring van Gmail (Google) vind je hier.

VV IASON wisselt persoonlijke gegevens uit met de KNVB over opstellingen van wedstrijden en nieuw aangemelde leden via het KNVB-platform Sportlink. De privacyverklaring van KNVB/Sportlink vind je hier.

De persoonlijke gegevens die u op deze wijze aan VV IASON verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming door ons bewaard.

Doel gegevensopslag
VV IASON bewaart uw gegevens uitsluitend om u te kunnen informeren over de wedstrijden en andere clubaangelegenheden, en het jaarlijkse Miniveldvoetbaltoernooi van VV IASON.

Daarvoor gebruikt VV IASON de volgende kanalen: e-mail (o.a. Gmail), de website vviason.nl, Facebook (facebook.com/vviasontoernooi), Twitter (twitter.com/vviasontoernooi), Instagram (vviasontoernooi) .
Lees de privacyverklaring van de betreffende social media om in te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen:

Uw gegevens
Indien u gegevens aan VV IASON verstrekt, informeert VV IASON u per ommegaande over uw aanmelding of uw plaats in het Miniveldvoetbaltoernooi en de betreffende datums. U kunt inzage vragen in uw gegevens en opdracht geven deze gegevens te laten vernietigen. U kunt dit verzoek indienen via het mailadres privacy@vviason.nl. VV IASON reageert binnen 7 werkdagen op uw mail.

Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties. VV IASON handelt conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

VV IASON legt bij contact met u de door u opgegeven gegevens vast en bewaart uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Bewaartermijn
VV IASON bewaart uw gegevens totdat u aangeeft geen belangstelling meer te hebben voor onze informatie. Elke vijf jaren ontvangt u bericht van ons over het bewaren van uw gegevens met de mogelijkheid tot afmelding.

Inzage, vragen en afmelden
Indien u een relatie met VV IASON heeft, kunt u na schriftelijk verzoek (e-mail naar privacy@vviason.nl) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons langs dezelfde weg verzoeken de gegevens te wijzigen. Daarnaast kunt u ons aangeven dat u niet meer benaderd wilt worden door VV IASON. In dat geval zal VV IASON uw gegevens binnen zeven dagen verwijderen.

Klacht
Indien VV IASON volgens u niet handelt conform deze privacyverklaring, de eisen van de GDPR verzoeken wij u contact met VV IASON op te nemen via hetzelfde mailadres privacy@vviason.nl. U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om het bezoek aan vviason.nl te analyseren en daardoor beter te laten functioneren en gebruiksvriendelijker te maken.
Er worden ook cookies van derden geplaatst. Derden hebben geen toegang tot door VV IASON geplaatste cookies. U kunt cookies overigens ook weigeren via de instellingen van uw browser. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van onze website.
Let op: als u uw browser zo heeft ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert, dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken.

Javascript
Wij gebruiken Javascript om de site interactief en gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast gebruiken we javascript om metingen op de site mogelijk te kunnen maken.

Welke gegevens worden er opgeslagen?
VV IASON legt geen persoonlijke informatie vast in cookies, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres. Cookies worden niet gebruikt voor marketing acties. VV IASON heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen.

Soorten cookies

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om het surfen op vviason.nl gemakkelijker te maken. Derden hebben geen toegang tot door VV IASON geplaatste cookies.

Analytische cookies
Wij gebruiken geen analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van onze bezoekers.

Tracking cookies
Deze cookies houden uw surfgedrag bij om na te gaan in welke reclames u geïnteresseerd kunt zijn. Vviason.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.

Social Media
Er worden geen cookies geplaatst door social media.

Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze site gebruikmaken.
Het uitzetten van cookies via browserinstellingen is eenvoudig in te stellen. Hieronder staat uitgelegd hoe u dat doet voor de 4 meest voorkomende browsers.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu.

Andere partijen
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links en/of buttons met de website van VV IASON zijn verbonden. Deze derden dienen een eigen privacyverklaring en -beleid te hebben conform de GDPR.

VV IASON behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit wordt op de website gemeld.

VV IASON
Valkenburg, 21 mei 2018
Versie 1.0