Reglement miniveld-voetbaltoernooi V.V. IASON

1 Het toernooi wordt georganiseerd door V.V. IASON te Houthem-St.Gerlach.
2 De wedstrijden worden gespeeld volgens het KNVB-reglement zaalvoetbal.
3 De wedstrijden worden geleid door KNVB aangewezen scheidsrechters.
4 Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend; protesten zijn niet mogelijk.
5 Een team dient zich na aankomst op het sportcomplex vóór aanvang van de eerste wedstrijd aan te melden bij de toernooileiding.
6 Uiterlijk ten tijde van het aanmelden op het sportcomplex dient het inschrijfgeld door het team voldaan te worden. Het niet voldoen van het inschrijfgeld heeft tot gevolg dat het team niet meespeelt.
7 De deelnemende teams zijn in verschillende poules ingedeeld. Teams van gelijke sterkte worden in dezelfde poule ingedeeld.
8 In iedere poule zal een halve competitie worden gespeeld.
9 De wedstrijden duren 20 minuten, zonder pauze. Bij blessures dient men er voor zorg te dragen dat het spel zo snel mogelijk hervat wordt. De speeltijd loopt gewoon door.
10 Het thuisspelende team (als eerste vermeld in het programma) zorgt voor een wedstrijdbal en voor afwijkende kleur shirts bij gelijke shirtkleur.
11 Het thuisspelende team verricht de aftrap.
12 Het begin- en eindsignaal van de wedstrijden wordt gegeven vanaf het wedstrijdsecretariaat.
13 De teams zijn verplicht vijf minuten vóór aanvang van de wedstrijd bij het speelveld klaar te staan.
14 Voor elke twee minuten dat een team te laat op het speelveld verschijnt wordt één doelpunt achterstand genoteerd.
15 Verschijnt een team tien minuten te laat op het speelveld, dan verliest het team de wedstrijd met 3-0. De tegenpartij krijgt dan de drie winstpunten en het doelsaldo toegewezen.
16 Bij misdragingen van (leden van) een team zal het team definitief worden uitgesloten voor de rest van de toernooidag en voor de overige toernooidagen. De toernooileiding neemt deze beslissing.
17 Winnaar van de poule is het team met de meeste wedstrijdpunten. De puntentelling is als volgt: overwinning: 3 punten; gelijk spel: 1 punt; verlies: 0 punten
18 Indien twee teams een gelijk aantal wedstrijdpunten behalen is het doelsaldo beslissend (voor minus tegen).
a. Is het doelsaldo gelijk, dan beslist het
aantal gescoorde doelpunten.
b. Is het aantal gescoorde doelpunten gelijk, dan dient elk team drie strafschoppen te nemen, door drie verschillende vooraf aangemelde spelers/speelsters, totdat een beslissing valt.
19 In een finalewedstrijd zal bij gelijke eindstand de wedstrijd één keer vijf minuten verlengd worden. Mocht geen beslissing volgen, dan volgt een strafschoppenserie zoals omschreven onder 20.
20 Indien door gedragingen van een team de wedstrijd gestaakt wordt, dan heeft dit team de wedstrijd met één doelpunt verschil verloren en wordt één winstpunt in mindering gebracht. De tegenpartij krijgt dan drie winstpunten toegewezen.
21 Uitstel of wijziging van de wedstrijden kan niet verleend zonder goedkeuring van de toernooileiding en de tegenpartij.
22 Noch V.V. IASON noch de toernooileiding is verantwoordelijk voor verwondingen/ongevallen/beschadigingen aan en/of zoekraken van eigendommen.
23 Iedere vereniging/team/speler/speelster/deelnemer neemt deel aan het toernooi op eigen risico in de meest ruime betekenis van het woord.
24 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.