Op donderdag 9 februari ís Harrie Tonnard overleden. Het bestuur en de leden van VV IASON condoleren alle nabestaanden en wensen hen veel sterkte.

Harrie Tonnaer was ieder jaar als scheidsrechter een vaste waarde op het Miniveldvoetbaltoernooi van VVIASON. Geliefd en populair bij alle teams. Iedereen kende hem, en hij kende iedereen. Hij floot altijd in de geest van het toernooi, met veel humor en plezier. Hij toonde altijd een groot hart voor onze vereniging.

VV IASON en het Miniveldvoetbaltoernooi gaan hem enorm missen.